Expertgrupper

Våra expertgrupper är rådgivande i medicinska och tekniska frågor

Expertgruppernas uppdrag gäller i första hand kvalitetssäkringsprogram och användarmöten. Även andra aktiviteter med syfte att harmonisera och förbättra undersökningsresultat kan vara aktuella, såsom framtagning av rekommendationer.