Expertgrupper

Våra expertgrupper är rådgivande i medicinska och tekniska frågor

Uppdraget som expertgruppsmedlem gäller i första hand att vara rådgivare till Equalis avseende kvalitetssäkringsprogram och utbildningsdagar. Även andra aktiviteter med syfte att harmonisera och förbättra undersökningsresultat på uppdrag av Equalis kan vara aktuella, såsom framtagning av rekommendationer.