Samordnare

Information och administration för dig med en samordnande funktion

Inom regionerna förekommer i många fall medarbetare som agerar samordnare. Detta kan vara PNA-samordnare eller metodansvariga ingenjörer/läkare/biomedicinska analytiker med regionsövergripande ansvar.

Här kan du som är samordnare göra kompletteringar och ändringar till Equalis ur ett samordnarperspektiv. Här kan du beställa grupprapporter, lägga till enheter till en gruppresultatrapport, ansluta er enhet till Equalis Insights med mera.