Allmän klinisk kemi

Peter Ridefelt, gruppens ordförande
Akademiska sjukhuset, Uppsala

Elisabeth Gustafsson
Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm

Eva Landberg
Universitetssjukhuset, Linköping

Fredrik Bökman
Falu lasarett, Falun

Henrik Sjöstedt
Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand

Ulf Ekström
Skånes universitetssjukhus, Lund