Klinisk mikrobiologi

Mia Brytting, gruppens ordförande
Folkhälsomyndigheten, Solna

Aina Iversen
Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm

Annika Allard
Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Annika Carlsson Wistedt
Länssjukhuset, Kalmar

Cecilia Jernberg
Folkhälsomyndigheten

Lena Persson Rova
Akademiska sjukhuset, Uppsala

Lisa Helldal
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Margareta Nordin
Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm

Therese Bergstrand
Folkhälsomyndigheten

Torbjörn Kjerstadius
Centralsjukhuset, Karlstad