Vi ställer inte in, vi ställer om!

Utbildningar

Tillsammans skapar vi resultat att lita på

Equalis arbetar för rättvisande och jämförbara undersökningsresultat inom medicinsk diagnostik genom att hjälpa dig, som utför undersökningarna, att kontrollera och förbättra din kvalitet.

2020/10/01

Pappersfria utskick för CRP och prokalcitonin

Läs mer
2020/08/18

Digitala utbildningsdagar hösten 2020

Läs mer
2020/08/12

Ny märkning av provmaterial

Läs mer