Jämlik vård att lita på. Över hela landet

Om Equalis

Tillsammans skapar vi resultat att lita på

Equalis arbetar för rättvisande och jämförbara undersökningsresultat inom medicinsk diagnostik genom att hjälpa dig, som utför undersökningarna, att kontrollera och förbättra din kvalitet.

2020/11/17

Enhetlig terminologi möjliggör visning av provsvar

Läs mer
2020/11/03

Kvalitetssäkringsprogram för SARS-CoV-2, nukleinsyra

Läs mer
2020/10/01

Pappersfria utskick för CRP och prokalcitonin

Läs mer