Jämlik vård att lita på. Över hela landet

Om Equalis

Tillsammans skapar vi resultat att lita på

Equalis arbetar för rättvisande och jämförbara undersökningsresultat inom medicinsk diagnostik genom att hjälpa dig, som utför undersökningarna, att kontrollera och förbättra din kvalitet.

2021/05/04

SKUP-utprövning av patientnära PK(INR) instrument

Läs mer
2021/03/03

Kvalitetssäkringsprogram för snabbdiagnostik av SARS-CoV-2, antigen

Läs mer
2021/02/01

Kvalitetssäkringsprogram för SARS-CoV-2, antikroppar

Läs mer