Tillsammans skapar vi resultat att lita på!

Om Equalis

30 år av extern kvalitetssäkring

Equalis arbetar för rättvisande och jämförbara undersökningsresultat inom medicinsk diagnostik genom att hjälpa dig, som utför undersökningarna, att kontrollera och förbättra din kvalitet.

2023/09/15

Lansering av Equalis Insights

Läs mer
2023/08/30

Anna Norling ny tillförordnad VD för Equalis

Läs mer
2023/06/14

Ketoner i blod, patientnära analyser

Läs mer