Patientnära analyser

Johanna Helmersson Karlqvist, gruppens ordförande
Akademiska sjukhuset, Uppsala

Anne-Katrine Pesola
Skånes universitetssjukhus, Lund

Barbro Eriksson
Falu lasarett, Falun

Finn Thormark Fröst
Karolinska universitetslaboratoriet, Stockholm

Karin Moscicki
Universitetssjukhuset, Linköping

Lev Reznichenko
Hälsocentralen, Stöde

Martin Samuelsson
Länssjukhuset, Halmstad

Pia Karlsson
Länssjukhuset Ryhov, Jönköping