Läkemedel och toxikologi

Elin Widing, gruppens ordförande
Unilabs

Anders Helander
Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm

Anders Helldén
Universitetssjukhuset, Linköping

Carl Söderberg
Rättsmedicinalverket, Linköping

Johanna Nordmark Grass
Giftinformationscentralen, Solna

Therese Hansson
Skånes universitetssjukhus, Lund