Nuklearmedicin

Agnetha Gustafsson, gruppens ordförande
Medicinsk strålningsfysik, universitetssjukhuset, Linköping

Anna Dudás
Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

Cathrine Jonsson
Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm

Helena Löfling
Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Jessica Hagerman
Skånes universitetssjukhus, Lund

Kerstin Cederholm
Länssjukhuset Sundsvall Härnösand

Lena Johansson
Centralsjukhuset, Karlstad

Sophia Frantz
Skånes universitetssjukhus, Malmö