Koagulation

Tomas Lindahl, gruppens ordförande
Universitetssjukhuset, Linköping

Andreas Hillarp
Hallands sjukhus, Halmstad

David Willman
Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Fariba Baghaei
Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

Inger Fagerberg Blixter
Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

Jovan Antovic
Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm

Karin Strandberg
Skånes universitetssjukhus, Malmö