Ekokardiografi

Eva Maret, gruppens ordförande
Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm

Annika Ingvarsson
Skånes universitetssjukhus, Lund

Carl Meurling
Skånes universitetssjukhus, Lund

Eva Nylander
Universitetssjukhuset, Linköping

Jonas Selmeryd
Västmanlands sjukhus, Västerås

Per Lindqvist
Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Roman A´Roch
Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Sinsia Gao
Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

Sofia Sunnerud
Universitetssjukhuset, Linköping

Viktoria Skott
Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm