Barnradiologi

Peter Hochbergs, gruppens ordförande
Skånes universitetssjukhus, Lund

Fredrik Stålhammar
Skånes universitetssjukhus, Lund

Håkan Boström
Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg

Marika Gullberg Lidegran
Astrid Lindgrens barnsjukhus, Stockholm