Histopatologiska tekniker

Enikö Blixt, gruppens ordförande
Rättsmedicinalverket

Carina Ljung
Kärnsjukhuset, Skövde

Jeanette Karlsmo
Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Jeanette Sundström
Länssjukhuset, Sundsvall

Kerstin Löfquist
Sunderby sjukhus, Luleå 

Robert Nilsson
Aleris Medilab