Om Equalis

Ackrediterad arrangör av extern kvalitetssäkring

De undersökningsresultat som används för diagnos och behandling inom hälso- och sjukvården ska vara rättvisande och jämförbara. Sjukvårdens laboratorier och andra utförare av sådana undersökningar måste kontrollera och säkerställa att de resultat de lämnar ut håller god kvalitet. En viktig del av laboratoriernas kvalitetssäkringsarbete är deltagande i program för extern kvalitetssäkring, till exempel från Equalis.

Equalis tillhandahåller program inom laboratoriemedicin, bild- och funktionsmedicin, samt patientnära analyser. Verksamheten kompletteras med utbildningsdagar, standardiserad terminologi och andra aktiviteter som syftar till harmonisering och förbättring av undersökningsresultat inom svensk sjukvård. Verksamheten bedrivs utan vinstsyfte.

Arbetet bedrivs vid kontoret i Uppsala med stöd av experter från sjukvården i hela landet. Våra deltagare finns framför allt i Sverige och övriga nordiska länder.

Tillsammans skapar vi resultat att lita på!