Om Equalis

Ackrediterad arrangör av extern kvalitetssäkring

Equalis tillhandahåller program för extern kvalitetssäkring inom laboratoriemedicin, bild- och funktionsmedicin samt patientnära analyser. Verksamheten kompletteras med användarmöten, standardiserad terminologi och andra aktiviteter som syftar till harmonisering och förbättring av undersökningsresultat inom svensk sjukvård. 

Arbetet bedrivs vid kontoret i Uppsala med stöd av experter från sjukvården i hela landet. Våra deltagare finns framför allt i Sverige och övriga nordiska länder.

Tillsammans skapar vi resultat att lita på!