Produkten är tillagd i varukorgen.

Gå till varukorgen

TPMT genotyp, fenotyp och tiopurinmetaboliter (527)

Detta är en andra pilotomgång av Equalis nya kvalitetssäkringsprogram för TPMT genotyp, fenotyp och tiopurinmetaboliter. Kvalitetssäkrings-programmet vänder sig till laboratorier som utför analys av de ingående undersökningarna. Deltagande laboratorier kan välja att rapportera svar för en eller flera av de ingående komponenterna, i tillägg kan även en medicinsk bedömning lämnas.  

Provmaterialet består av fryst helblod samt medföljande uppgifter om nivå av B—Hb, B—EPK och B—EVF 

Antal prover: 1 /omgång avsett för analys av DNA—TPMT genotyp och B—TPMT aktivitet. 
1 /omgång avsett för analys av B—6-MMPN och B—6-TGN.
 

Frekvens: 1/år 

Sista anmälningsdag: 2024-04-02 

Utskicksdatum: 2024-04-22 

Pris pilotomgång: 1900 SEK (fraktkostnad kan tillkomma utanför Sverige) 

Svenska deltagare anmäler sig här. Anmälan från Danmark och Norge sker via nationella distributörer. Laboratorier från andra länder kan skicka en förfrågan om att delta via vår engelska webbplats.

Om förutsättningarna bedöms goda efter genomförd pilotomgång planeras kvalitetssäkringsprogrammet att bli återkommande och deltagandet i kvalitetssäkringsprogrammet fortlöper då automatiskt. Innan programmet blir återkommande kommer alla anmälda deltagare att få information om programmets framtida utformning och den årliga deltagaravgiften. Om deltagaren väljer att inte fortsätta delta i kvalitetssäkringsprogrammet ska detta meddelas Equalis via formuläret ”Uppsägning av deltagande” på https://www.equalis.se/sv/deltagare/deltagaradmininstration/ 

 

Uppdaterad 2024-03-08 11:12:38