Extern kvalitetssäkring

Program för extern kvalitetskontroll och kompetensprövning inom medicinsk diagnostik

Deltagare analyserar externa kontroller, registrerar data och får rapporter med bedömning av undersökningsresultatens kvalitet. Välj program med sök- eller filtreringsfunktionen nedan för beskrivning, och anmälan.

Läs mer om extern kvalitetssäkring och nyttan med att delta

Information för deltagare