Produkten är tillagd i varukorgen.

Gå till varukorgen

PET-DT A (530)

Programmet vänder sig till läkare som utför tolkning av PET-DT.

Provmaterialet består av undersökningsbilder och anamnes.

Frekvens: Vart 4:e år.

Återrapportering: Normalt inom två månader från sista svarsdatum

Deltagarna ges möjlighet att lämna dels ett kliniksvar, dels enskilda svar från individuella bedömare.  I deltagaravgiften ingår upp till 5 individuella bedömare. För ytterligare bedömare tillkommer extra kostnad.

Programkoordinator: Eva Örndahl

Uppdaterad 2024-02-16 15:15:27