HIV-antigen (115)

Programmet är endast avsett för laboratorier som utför konfirmerande HIV-diagnostik och kombineras företrädesvis med "HIV- och HTLV-diagnostik" (nr 058).

Provmaterialet består av serum eller plasma för bestämning av HIV-antigen.

Antal prover: 2/omgång

Frekvens: 1/år

Uppdaterad 2021-02-09 14:28:55