TSH-receptorantikroppar (419)

Programmet arrangeras av Labquality. Svenska deltagare anmäler sig via Equalis. Alla deltagare får resultatsammanställningar för samtliga resultat, både översiktslistor och individuella histogram från Labquality.

Provmaterialet består av poolat humant serum för analys av TSH-receptorantikroppar.

Antal prover: 2/omgång

Frekvens: 2/år

  • Artikelnummer: 419
  • Expertgrupper:
  • Ackreditering:Nej

Uppdaterad 2019-06-26 15:35:05