TSH-receptorantikroppar (419)

Programmet arrangeras av Labquality. Det riktar sig mot deltagare från cirka 15 olika länder. Svenska deltagare anmäler sig via Equalis. Alla deltagare får resultatsammanställningar för samtliga resultat, både översiktslistor och individuella histogram. Svenska laboratorier som anmäler sig via Equalis får dessutom översiktliga resultatsammanställningar av de svenska deltagarnas resultat.

Provmaterialet består av poolat humant serum för analys av TSH-receptorantikroppar.

Antal prover: 2/omgång

Frekvens: 2/år

  • Artikelnummer: 419
  • Expertgrupper:
  • Ackreditering:Nej

Uppdaterad 2019-05-23 15:06:31