Prokalcitonin (306)

Provmaterialet består av poolad plasma.

Antal provmaterial: 2/omgång

Frekvens: 4/år

Uppdaterad 2019-05-23 15:02:47