Prokalcitonin (306)

Provmaterialet består av poolad plasma.

Antal provmaterial: 2/omgång

Frekvens: 4/år

Pappersfritt: Svenska deltagare får pappersfria provmaterialförsändelser. 

Svenska deltagare anmäler sig här. Anmälan från Danmark och Norge sker via nationella distributörer.

Uppdaterad 2020-10-02 16:34:49