PET/CT B (531)

Programmet vänder sig till deltagare som utför PET/CT.

Provmaterialet varierar för varje omgång.

Frekvens: Vart 4:e år.

Deltagarna ges möjlighet att lämna dels ett kliniksvar, dels enskilda svar från individuella bedömare.  I deltagaravgiften ingår upp till 5 individuella bedömare. För ytterligare bedömare tillkommer extra kostnad.

Uppdaterad 2019-12-04 16:21:29