DNA-sekvensering (246)

Programmet vänder sig till laboratorier som utför sekvensering av humant genomiskt DNA. Såväl förmåga att identifiera sekvensen som att rapportera enligt HGVS-nomenklatur bedöms. Proverna skall sekvenseras enligt laboratoriets sedvanliga rutiner.

Antal provmaterial: 2/omgång, tillsammans med amplikoner och primerpar för totalt 4 sekvensanalyser 

Frekvens: 1/år

Svenska deltagare anmäler sig här. Anmälan från Danmark och Norge sker via nationella distributörer. Laboratorier från andra länder kan skicka en förfrågan om att delta via vår engelska webbplats.

  • Artikelnummer: 246
  • Expertgrupper:
  • Ackreditering:Nej

Uppdaterad 2019-06-03 11:21:15