DNA-sekvensering (246)

Programmet vänder sig till laboratorier som utför sekvensering av humant genomiskt DNA. Såväl förmåga att identifiera sekvensen som att rapportera enligt HGVS-nomenklatur bedöms. Proverna skall sekvenseras enligt laboratoriets sedvanliga rutiner.

Antal provmaterial: 2/omgång, tillsammans med amplikoner och primerpar för totalt 4 sekvensanalyser 

Frekvens: 1/år

Svenska deltagare anmäler sig här. Anmälan från Danmark och Norge sker via nationella distributörer. Laboratorier från andra länder kan skicka en förfrågan om att delta via vår engelska webbplats.

Uppdaterad 2019-06-03 11:21:15