Autoimmuna leversjukdomar ( 410)

Provmaterialet består av serum- eller plasmaprover för diagnostik av autoantikroppar som är associerade med autoimmun leversjukdom (ANA, glatt muskelvävnad, mitokondrier, LKM, Mito M2, LKM-1, Sp100, Gp210, SLA och LC-1).

Antal prover: 3/omgång

Frekvens: 2/år

Uppdaterad 2019-05-23 13:16:07