NPU i program för extern kvalitetssäkring

Vi använder NPU-koder för att identifiera vilka laboratorieundersökningar som ingår i våra program

Genom att tillämpa NPU i kvalitetssäkringsprogrammen erbjuder vi deltagarna möjlighet att kvalitetssäkra hur de definierar sina laboratorieundersökningar, som ett komplement till kvalitetssäkring av den analytiska prestandan.