Humangenetik, expertgrupp

Camilla Valtonen-André, gruppens ordförande
Skånes universitetssjukhus, Lund

Julia Asp
Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

Sanja Farkas
Universitetssjukhuset, Örebro

Sofie Haglund
Länssjukhuset Ryhov, Jönköping