Hematologi, expertgrupp

Niklas Bark, gruppens ordförande
Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm

Camilla Streimer,
Laboratoriemedicin Skåne, Kristianstad

Carina Strömberg
Universitetssjukhuset, Linköping

Eva Grönlund
Karolinska universitetslaboratoriet, Stockholm

Johan Mathillas
Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Sofia Grund
Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

Staffan Ericson
Norrlands universitetssjukhus, Umeå