SKUP-utprövning av LabPad Evolution Ksmart

2024-03-26Nyheter

SKUP-utprövningen av LabPad Evolution Ksmart för mätning av CRP är nu publicerad.

LabPad Evolution Ksmart är ett system för mätning av CRP, (PT) INR, d-dimer och fibrinogen. Den är avsedd för professionellt handhavande. Denna utprövning omfattade utvärdering av den analytiska kvaliteten av CRP-mätningar samt systemets användarvänlighet. Utprövningen utfördes tilltänkta slutanvändare på fem vårdcentraler. Kvalitetsmålen för repeterbarhet (CV%) och noggrannhet uppfylldes inte. Kvalitetsmålet för användarvänlighet uppfylldes inte.

Fullständig rapport samt svensk sammanfattning hittar du på SKUPs webbplats.