SKUP-utprövning av cobas pulse för glukosmätningar

2023-11-22Nyheter

SKUP-rapporten från utprövningen av cobas pulse är nu publicerad.

cobas pulse är ett system för mätning och monitorering av glukos. Den är avsedd för professionellt handhavande. Denna utprövning omfattade utvärdering av den analytiska kvaliteten av glukosmätningar samt systemets användarvänlighet. Utprövningen utfördes tilltänkta slutanvändare på ett sjukhuslaboratorium och två vårdcentraler. Kvalitetsmålen för repeterbarhet (CV%) och noggrannhet uppfylldes. Kvalitetsmålet för användarvänlighet uppfylldes.

Fullständig rapport samt svensk sammanfattning hittar du på SKUPs webbplats.