Året som gått och nyheter 2024

2023-12-14Nyheter

Under 2023 har vi jobbat med att förenkla kommunikationen mellan oss och er deltagare. Vi har startat flera nya kvalitetssäkringsprogram och välkomnat en ny expertgrupp.

Under 2022 genomförde vår dåvarande VD ett stort undersökningsarbete genom att intervjua er deltagare och höra vad ni önskar av oss. I år har vi jobbat med ett flertal projekt för att tillmötesgå era önskemål. Hittills har vi exempelvis gjort förbättringar på vår webbplats i form av enklare varukorgsfunktion, interaktiv prislista och ett flertal nya formulär för er kontakt med oss. Vi har också arbetat intensivt med att underlätta för er deltagare inom patientnära analyser och implementerat s.k. förenklade resultatmail, där ni som deltagare enkelt kan se om ni fått godkända resultat redan i mailet som skickas ut när rapporterna är klara. Under året har vi dessutom lanserat tilläggsprodukten Equalis Insights, en interaktiv resultatöversikt för samordnare för en enklare överblick och kontroll på resultat från flera enheter. I nuläget riktar sig både de s.k. förenklade mailen och Equalis Insights mot programmet Hb, Glukos och CRP, patientnära analyser, men under 2024 kommer vi att införa dem båda i allt fler program inom patientnära analyser.

Vid förra årsskiftet presenterade vi flera nya program för 2023, men vi nöjde oss inte med dessa utan har under året även startat kvalitetssäkringsprogrammen Patientnära ultraljud (art.nr 582), Celler i blod, neutrofila granulocyter, digital klassificering (art.nr 602) och Ketoner i blod, patientnära analyser (art.nr 612). Dessutom har vi genomfört två lyckade pilotomgångar under året, som från 2024 blir ordinarie program, Kvalitetsindikatorer preanalys/laboratorieprocessen – patologi (art.nr 601) och Magnetresonanstomografi (art.nr 603).

Bland Equalis medarbetare är den främsta förändringen att Mathias Karlsson avslutat sitt uppdrag som VD och Helene Sténhoff tillträder som ny VD den 1 februari 2024. Fram till dess är Anna Norling, mångårig Equalis-anställd, tillförordnad VD. Våra hybrida utbildningsdagar har varit välbesökta och uppskattade, vilket sporrar oss att arrangera minst lika bra utbildningar nästa år. Inom NPU-terminologin jobbar vi vidare med att hjälpa er i regionerna att sätt NPU-koder på era analyser och undersökningar. SKUP har nyligen publicerat en utprövningsrapport av glukosmätningar på cobas pulse och vi har under året också tagit fram en ny logga samt lanserat vår helt nya webbplats www.skup.org. Vi har även haft glädjen att få välkomna en helt ny expertgrupp inom området patientnära ultraljud. Nu ser vi fram emot att lära känna ännu fler experter i vår stora skara om numer 21 expertgrupper och totalt 148 expertgruppsmedlemmar.