Resultatsammanställning och bedömning av resultat

För varje omgång i ett kvalitetssäkringsprogram gör vi en sammanställning av deltagarnas resultat och bedömer resultatens kvalitet.

Resultaten jämförs mot varandra och mot det förväntade resultatet. När tillämpligt jämförs de även mot i förväg fastställda kvalitetsmål.

P016 Beräkningar och diagram

U040 Kvalitetsmål för analytisk prestanda