Bedömning av resultat

För varje omgång i ett kvalitetssäkringsprogram gör vi en sammanställning av deltagarnas resultat och bedömer resultatens kvalitet.

Resultaten jämförs mot varandra och mot det förväntade resultatet. När tillämpligt jämförs resultaten även mot kvalitetsmål för analytisk prestanda, framtagna för användning i Equalis program för extern kvalitetssäkring. Vilken typ av beräkningar som görs och vilka kvalitetsmål som används framgår av dokumenten nedan.

Beräkningar och diagram

Kvalitetsmål för extern kvalitetssäkring