Metodgruppering för löslig transferrinreceptor (sTfR) (S038)

Rekommendationen har tagits fram av expertgruppen för proteinanalyser

Läs rekommendationen

Uppdaterat 2022-05-03