Nationella kvalitetsmål

Kvalitetsmål för glukosmätningar och rekommendationer för hur de ska användas

Arbetet utfördes i samarbete med Svensk förening för diabetologi, Svensk förening för sjuksköterskor i diabetesvård, Svenska diabetesförbundet och Svenska förening för klinisk kemi.

Så här noggranna ska P—Glukosresultaten vara

Vägledning till laboratoriet

Swedish National Quality Goals - Guidance to the laboratory (in english)