Hur säkerställer ni att patienten får ett rättvisande provsvar?

Se till att den patientnära laboratoriediagnostiken håller hög kvalitet. Extern kvalitetssäkring ger er ett handfast stöd för kvalitetsarbetet!

Ta greppet om PNA-diagnostiken!

Det här är våra fyra vanligaste program för kvalitetssäkring av patientnära analyser (PNA). Genom att delta i dessa kan du enkelt komma igång med kvalitetssäkringsarbetet. Följ länkarna nedan för mer information.

Varför ska man delta i externt kvalitetssäkringsprogram?

  • Skapa patientsäkerhet
  • Få en oberoende utvärdering
  • Jämföra med andra vårdcentraler
  • Få ett underlag för kvalitetsarbetet
  • Diskutera utmaningar och få tips
  • Erbjudas utbildningstillfällen inom patientnära analyser