Utbildningar

Equalis utbildningsdagar.

Equalis utbildningsdagar syftar till att samla professionen inom medicinsk diagnostik för utbildning, erfarenhetsutbyte och kontaktskapande. Under dagarna presenteras och redovisas aktuella resultat från kvalitetssäkringsprogrammen och det finns också möjlighet att utvidga ditt nätverk och diskutera med expertgrupp, föreläsare samt andra deltagare.

Anmälan till våra utbildningsdagar är bindande, men om du får förhinder kan en annan person från din arbetsplats delta istället. Fyll då i efterfrågade uppgifter i detta formulär: Byte av deltagare på utbildningsdag

2024/03/12

Läkemedel och toxikologi 2024

Läs mer
2024/03/14

Klinisk mikrobiologi 2024

Läs mer
2024/03/21

Hematologi 2024

Läs mer
2024/04/10

Fysiologisk kärldiagnostik 2024

Läs mer
2024/04/18

Klinisk immunologi 2024

Läs mer
2024/04/24

Proteinanalyser 2024

Läs mer
2024/05/16

Koagulation 2024

Läs mer
2024/05/16

Kommande utbildningar

Läs mer