Utbildningar

Equalis utbildningsdagar.

Equalis utbildningsdagar syftar till att samla professionen inom medicinsk diagnostik för utbildning, erfarenhetsutbyte och kontaktskapande. Under dagarna presenteras och redovisas aktuella resultat från kvalitetssäkringsprogrammen och det finns också möjlighet att utvidga ditt nätverk och diskutera med expertgrupp, föreläsare samt andra deltagare.

Anmälan till våra utbildningsdagar är bindande, men om du får förhinder kan en annan person från din arbetsplats delta istället. Fyll då i efterfrågade uppgifter i detta formulär: Byte av deltagare på utbildningsdag

2023/09/28

Endokrinologi 2023

Läs mer
2023/10/12

Patientnära analyser 2023

Läs mer
2023/10/19

Transfusionsmedicin 2023

Läs mer
2023/11/08

Humangenetik 2023

Läs mer
2023/11/16

Allmän klinisk kemi

Läs mer
2023/11/21

Nuklearmedicin 2023

Läs mer
2023/11/23

Arbets- och lungfysiologi 2023

Läs mer
2023/12/01

Kommande utbildningar

Läs mer