Utbildningar

Equalis ställer inte in, vi ställer om - Vi ses på webben i höst!

Rådande pandemi har fått konsekvenser som få kunnat föreställa sig och vi befinner oss i en situation med många restriktioner. Därför har vi beslutat att omvandla våra traditionella användarmöten till digitala upplevelser under hösten 2020. 

Equalis digitala utbildningsdagar vill samla professionen inom medicinsk diagnostik och bidra till fortsatt erfarenhetsutbyte och chansen att knyta nya kontakterUtbildningsdagarna kommer vara lika lärorika, inspirerande och engagerande som de traditionella användarmötena om än i ett annat format. Förutom aktuella presentationer, kommer deltagarna erbjudas möjlighet till diskussioner med expertgrupp, föreläsare och övriga deltagare i olika konstellationer. För mer detaljer, håll utkik i anmälan till det område som är intressant för dig!

 

2020/10/01

Endokrinologi 2020

Läs mer
2020/10/08

Patientnära analyser 2020

Läs mer
2020/11/04

Molekylärdiagnostik 2020

Läs mer
2020/11/10

Allmän klinisk kemi 2020

Läs mer
2020/11/17

Nuklearmedicin 2020

Läs mer
2020/11/19

Arbets- och lungfysiologi 2020

Läs mer