NPU i Sverige

NPU är en terminologi med systematiska benämningar och koder för laboratorieundersökningar

Den internationella NPU-terminologin (Nomenclature for Properties and Units) är utarbetad av IUPAC och IFCC. Översatta versioner av NPU används som nationell terminologi i Sverige, Norge och Danmark.

Equalis är nationellt releasecenter för NPU i Sverige, vilket innebär att vi ansvarar för översättning av terminologin till svenska och för administration av den svenska NPU-databasen. Förutom de internationella NPU-koderna ingår även nationella SWE-koder i databasen. De används när det saknas lämplig NPU-kod för laboratorieundersökningar som utförs i Sverige.

Vissa regioner och organisationer använder lokala koder som ett komplement, i de fall de inte finner det lämpligt att använda koder ur NPU-databasen. Dessa koder administreras lokalt och ingår inte i NPU-terminologin.