Svenska NPU-databasen i Excel-format

Utdrag ur NPU-databasen

Filerna nedan innehåller utdrag ur den svenska NPU-databasen, kompletterade med kortnamn. Ladda gärna ner dem för lokalt bruk. Filerna uppdateras varje månad.

Master bakteriologi 2019-06-18

Master immunologi 2019-06-18

Master kemi 2019-06-18

Master transfusionsmedicin 2019-06-18

Master virologi 2019-06-18

Nedan finns en lista med de systemnamn som används i svenska NPU-databasen.

System i svenska NPU-databasen 2019-05-28