Svenska NPU-databasen i Excel-format

Utdrag ur NPU-databasen

Filerna nedan innehåller utdrag ur den svenska NPU-databasen, kompletterade med kortnamn. Ladda gärna ner dem för lokalt bruk. Filerna uppdateras varje månad.

Master bakteriologi 2019-12-19

Master immunologi 2019-12-19

Master kemi 2019-12-19

Master transfusionsmedicin 2019-12-19

Master virologi 2019-12-19

Nedan finns en lista med de systemnamn som används i svenska NPU-databasen.

System i svenska NPU-databasen 2019-11-28