Svenska NPU-databasen i Excel-format

Utdrag ur NPU-databasen

Filerna nedan innehåller utdrag ur den svenska NPU-databasen, kompletterade med kortnamn. Ladda gärna ner dem för lokalt bruk. Filerna uppdateras varje månad.

Master bakteriologi 2020-10-29

Master immunologi 2020-10-29

Master kemi 2020-10-29

Master transfusionsmedicin 2020-10-29

Master virologi 2020-10-29