NPU i Ineras tjänster NPÖ och Journalen

Tjänsterna NPÖ och Journalen underlättar samordning av vårdinsatser och ger en helhetsbild av patienten

Alla laboratorieundersökningar i NPÖ (nationell patientöversikt) måste vara identifierade av en entydig benämning, för att undvika förväxling och missförstånd. Detta sker i första hand med hjälp av NPU-koder från den svenska databasen. Listan över vilka koder som används i Ineras tjänster uppdateras regelbundet.

NPÖ_Lablista_2024_03

Läs mer om NPÖ

Läs mer om Journalen