Kvalitetssäkring för snabbdiagnostik av SARS-CoV-2, antigen

Equalis har startat ett program för snabbdiagnostik av covid-19. Den första omgången erbjöds kostnadsfritt och här nedan kan du läsa om resultatet.

Kvalitetssäkringsprogrammet

Programmet vänder sig till de verksamheter i Sverige som utför snabbdiagnostik av covid-19 genom påvisande av SARS-CoV-2-antigen. Provmaterialet består av 3 simulerade luftvägsprov innehållande nukleokapsidprotein. Alla deltagare undersöker samma provmaterial och registrerar sina svar hos oss. Vi gör en sammanställning, och bedömer resultaten.

Gratis omgång genomförd.

I maj 2021 erbjöd Equalis verksamheter, som utför testning med de nya snabbtesterna för SARS-CoV-2 antigen, att kostnadsfritt få ta del av ett kvalitetssäkringsprogram för dessa tester. Syftet var att ge sjukvården ett underlag för internt kvalitetsförbättringsarbete samt att få en nationell överblick över hur väl snabbtesterna fungerar.

Equalis sammanställning av resultatet visar att testerna ger en hög andel falskt negativa resultat. Skillnader sågs beroende på i vilken typ av verksamhet testerna användes och på verksamhetsnivå sågs även en skillnad mellan olika typer av snabbtester.

Läs hela sammanställningen här!