SKUP

Utprövning av laboratorieutrustning för patientnära analyser

Inom det skandinaviska projektet SKUP arrangeras utprövningar av patientnära laboratorieutrustning i syfte att ta fram information om utrustningens analyskvalitet och användarvänlighet. Informationen är tänkt att vara till hjälp vid upphandling av utrustning till primärvården. Den riktar sig till användare och upphandlare av patientnära utrustning, instruktörer, laboratoriemedicinska råd och sjukvårdspolitiska myndigheter.

Leverantörer av analysutrustning kan vända sig till oss för att få utprövning utförd mot ersättning.

Läs mer om SKUP och rapporter från genomförda utprövningar

Kontakta oss för att beställa utprövning