Transferrinmättnad bör rapporteras som fraktion (S040)

Rekommendationen har tagits fram av expertgruppen för allmän klinisk kemi

Läs rekommendationen

Uppdaterat 2021-12-02