Svarsrutiner för P-Kortisol (S025)

Rekommendationen har tagits fram av expertgruppen för endokrinologi i samarbete med Svenska endokrinologföreningen, inklusive Hypofysgruppen, Svensk förening för klinisk kemi samt Addisonregistret

Läs rekommendationen

Uppdaterat 2019-04-29