Referensintervall för PK(INR) (S035)

Rekommendationen har tagits fram av expertgruppen för koagulation

Läs rekommendationen

Uppdaterat 2020-05-05