Provtagningsrör med surt citrat för glukosanalys (S020)

Rekommendationen har tagits fram av expertgrupperna för allmän klinisk kemi och patientnära analyser

Läs rekommendationen

Uppdaterat 2019-11-05