Provtagning, analytisk undersökning och svarsrapportering vid drogtestning i urin (S015)

Rekommendationen har tagits fram av expertgruppen för läkemedel och toxikologi

Läs rekommendationen

Uppdaterat 2019-06-11