Morfologisk klassificering och bedömning av celler i blodutstryk (S001)

Rekommendationen har tagits fram av expertgruppen för hematologi

Läs rekommendationen

Uppdaterat 2019-04-29