Mätning av vänster och höger förmaksstorlek (S012)

Rekommendationen har tagits fram av expertgruppen för ekokardiografi

Läs rekommendationen

Uppdaterat 2019-04-29