Kvalitetsmål för HbA1c-metoder vid diagnostik av typ 2 diabetes (S006)

Rekommendationen har tagits fram av expertgrupperna för proteinanalyser och patientnära analyser

Läs rekommendationen

Uppdaterat 2019-04-29