Kontrollprocedur för patientnära mätningar av protrombinkomplex med torrkemi(S034)

Läs rekommendationen

Uppdaterat 2020-01-10