Harmonisering av enheter för hormonanalyser (S004)

Rekommendationen har tagits fram av expertgruppen för endokrinologi i samarbete med Svensk förening för klinisk kemi

Läs rekommendationen

Uppdaterat 2019-04-29