Byte av referensintervall för P-ALP (S021)

Rekommendationen har tagits fram av expertgruppen för allmän klinisk kemi

Läs rekommendationen

Uppdaterat 2020-03-06